Gå direkt till innehållet

Ändringsanmälan för enskilda näringsidkare

I allmänspråket kallas en enskild näringsidkare för "företagare med firma", "firma" (skrivs även f:ma) och "privatföretag". På Skatteförvaltningenkallas en enskild näringsidkare också för rörelseidkare eller yrkesutövare .

Om det sker förändringar iditt företags verksamhet ska du omedelbart göra en ändringsanmälan så attföretagets uppgifter är aktuella i Patent- och registerstyrelsenshandelsregister och Skatteförvaltningens register över momspliktiga,arbetsgivarregister och förskottsuppbördsregister .

Priser

Anmälningarna till Patent- och registerstyrelsens handelsregister är normalt avgiftsbelagda. Du kan emellertid avgiftsfritt anmäla ändringar i adress- och kontaktuppgifter samt egen anmälan om upphörande av ett registrerat uppdrag. Se prislistan med handelsregistrets behandlingsavgifter på prh.fi.Öppnas i en ny flik

E-tjänsten på ytj.fi beräknar behandlingsavgiften automatiskt. Betala avgiften i tjänsten med nätbankskoder eller kreditkort. Bostadsaktiebolag kan även betala behandlingsavgiften för e-anmälningar genom att använda adress för nätfakturor.

Ändringsanmälan på nätet

Du kan anmäla ändringar i följande uppgifter i e-tjänsten:

  • adress- och kontaktuppgifter
  • firma (företagsnamn)
  • parallellfirma
  • bifirma och dess verksamhetsområde
  • verksamhetsområde
  • hemort
  • uppgifterna i Skatteförvaltningens register över mervärdesskattskyldiga, förskottsuppbördsregister och arbetsgivarregister
  • huvudsaklig bransch som anmäls till Skatteförvaltningen
  • räkenskapsperiod som anmäls till Skatteförvaltningen.

Anmälan på pappersblankett

Om du gör din anmälan på pappersblankett Y6, hittar du blanketten längst ner på sidan. Bekanta dig också med ifyllningsanvisningarna för ändringsanmälan Y6.

Fyll i blanketten på din dator, skriv ut den i A4-format och skicka den till den adress som anges på blanketten.