Ändringsanmälan för enskilda näringsidkare

I allmänspråket kallas en enskild näringsidkare för "företagare med firma", "firma" (skrivs även f:ma) och "privatföretag". På Skatteförvaltningen kallas en enskild näringsidkare också för rörelseidkare eller yrkesutövare.

Om det sker förändringar i ditt företags verksamhet ska du omedelbart göra en ändringsanmälan så att företagets uppgifter är aktuella i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och Skatteförvaltningens register över momspliktiga, arbetsgivarregister och förskottsuppbördsregister.

Priser

Anmälningarna till Patent- och registerstyrelsens handelsregister är normalt avgiftsbelagda. Du kan emellertid avgiftsfritt anmäla ändringar i adress- och kontaktuppgifter samt egen anmälan om upphörande av ett registrerat uppdrag. Se prislistan med handelsregistrets behandlingsavgifter på prh.fi.

E-tjänsten på ytj.fi beräknar behandlingsavgiften automatiskt. Betala avgiften i tjänsten med nätbankskoder eller kreditkort. Bostadsaktiebolag kan även betala behandlingsavgiften för e-anmälningar genom att använda adress för nätfakturor.

Ändringsanmälan på nätet

Du kan anmäla ändringar i följande uppgifter i e-tjänsten:

  • adress- och kontaktuppgifter
  • firma (företagsnamn)
  • parallellfirma
  • bifirma och dess verksamhetsområde
  • verksamhetsområde
  • hemort
  • uppgifterna i Skatteförvaltningens register över mervärdesskattskyldiga, förskottsuppbördsregister och arbetsgivarregister
  • huvudsaklig bransch som anmäls till Skatteförvaltningen
  • räkenskapsperiod som anmäls till Skatteförvaltningen.

Anmälan på pappersblankett

Om du gör din anmälan på pappersblankett Y6, hittar du blanketten och anvisningarna om hur du fyller i den längst ner på sidan.

Fyll i blanketten på din dator, skriv ut den i A4-format och skicka den till den adress som anges på blanketten.

Ladda ned pappersblanketter och anvisningar