Gå direkt till innehållet

Etableringsanmälan för ömsesidigt fastighetsaktiebolag

Ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag skapas genom registrering i handelsregistret vid Patent- och registerstyrelsen (PRS). Efter det överförs bolagets grunduppgifter automatiskt till Skatteförvaltningen, och bolaget kan anmäla sig till registret över mervärdesskattskyldiga, arbetsgivarregistret och förskottsuppbördsregistret som förs av Skatteförvaltningen.

Anmälan till handelsregistret endast i e-tjänsten

Etableringsanmälan för ömsesidigt fastighetsaktiebolag måste lämnas in via e-tjänsten på ytj.fi. Det är inte möjligt att lämna in en anmälan på pappersblankett.

Du kan lämna in en anmälan om

  • du har en finländsk personbeteckning
  • du har personliga nätbankskoder eller mobil-ID (mobilcertifikat) eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

I e-tjänsten skapar du etableringsanmälan, bolagsordning, lägenhetsbeskrivning (4 § i bolagsordningen) och aktieägarförteckning, och bifogar avtalet om bolagsbildning. Tjänsten hjälper dig att fylla i anmälan. Skriv in de begärda uppgifterna och bifoga de handlingar som behövs.

I e-tjänsten anmäler du också följande:

  • eventuella aktier av olika slag
  • om bolaget iakttar lagen om bostadsaktiebolag helt eller delvis.


Betala behandlingsavgiften

E-tjänsten beräknar avgiften automatiskt, och bolaget betalar anmälan itjänsten genom att använda en adress för nätfakturor eller mednätbankskoder eller kreditkort. Anmälan kan betalas av någon annan änden som lämnar in eller undertecknar anmälan.

Se prislistan med handelsregistrets behandlingsavgifter på prh.fi.Öppnas i en ny flik

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen


Hur får jag ett FO-nummer?

Du får ett FO-nummer och ett registreringsnummer för anmälan när du har skickat anmälan via e-tjänsten.

Hur anmäler jag bolaget till Skatteförvaltningens register?

Det ömsesidiga fastighetsaktiebolagets grunduppgifter överförs automatiskt till Skatteförvaltningen när PRS har registrerat bolaget i handelsregistret.

Efter det kan bolaget anmälas till registret över mervärdesskattskyldiga, arbetsgivarregistret och förskottsuppbördsregistret som förs av Skatteförvaltningen. Lämna in en ändringsanmälan i e-tjänsten på ytj.fi eller på en pappersblankett. Läs anvisning om ändringsanmälan.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

PRS förmedlar uppgifterna om det nya bolaget till informationssystemet för bostadslägenheter

Deuppgifter som du anger om det nya ömsesidiga fastighetsaktiebolaget idin elektroniska etableringsanmälan överförs automatiskt till det nyainformationssystemet för bostadslägenheter (bostadsdatasystemet) somLantmäteriverket förvaltar. Aktieinnehav, pantsättning och begränsningarsom gäller aktielägenheter antecknas också i informationssystemet. Läs mer om informationssystemet för bostadslägenheter på webbplatsen osakehuoneistorekisteri.fiÖppnas i en ny flik