Gå direkt till innehållet

Ändringsanmälan för ömsesidiga fastighetsaktiebolag

Om det sker förändringar i ömsesidiga fastighetsaktiebolagets verksamhet ska du omedelbart göra en ändringsanmälan så att företagets uppgifter är aktuella i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och Skatteförvaltningens register över momspliktiga, arbetsgivarregister och förskottsuppbördsregister.

Handelsregisterförfarandet är likadant som för aktiebolag eller bostadsaktiebolag beroende på den lag som tillämpas på det ömsesidiga fastighetsaktiebolaget.

Bolag som bildats den 2 januari 2019 eller senare

Ömsesidiga fastighetsaktiebolagets grunduppgifter överförs automatiskt till Skatteförvaltningen när PRS har registrerat bolaget i handelsregistret (från februari 2019).

Efter det kan bolaget anmälas till registret över mervärdesskattskyldiga, arbetsgivarregistret och förskottsuppbördsregistret som förs av Skatteförvaltningen. Lämna in en ändringsanmälan i e-tjänsten på ytj.fi eller på en pappersblankett.

Priser

Anmälningarna till handelsregistret är normalt avgiftsbelagda. Du kan emellertid avgiftsfritt anmäla ändringar i adress- och kontaktuppgifter samt egen anmälan om upphörande av ett registrerat uppdrag. Se prislistan med handelsregistrets behandlingsavgifter på prh.fi.Öppnas i en ny flik

E-tjänsten på ytj.fi beräknar behandlingsavgiften automatiskt. Betala avgiften i tjänsten med nätbankskoder eller kreditkort. Ömsesidiga fastighetsaktiebolag kan även betala behandlingsavgiften för e-anmälningar genom att använda adress för nätfakturor.

Ändringsanmälan på nätet

Du kan anmäla ändringar i följande uppgifter i e-tjänsten:

 • adress- och kontaktuppgifter
 • firma (företagsnamn), parallellfirmor
 • bifirmor och deras verksamhetsområden (branscher)
 • räkenskapsperiod
 • hemort
 • ansvarspersoner: styrelse, verkställande direktör, revisorer, prokurister och personer med rätt att företräda bolaget
 • egen avgång eller upphörande av uppdrag om du har varit ansvarsperson i bolaget
 • verksamhetsområde som anmäls till handelsregistret
 • uppgifter om kapital: aktiekapital, aktier, optionsrätter och andra särskilda rättigheter, bemyndigande av styrelsen
 • bolagsordning
 • ändring av bolagsordningen till nytt elektroniskt format
 • fusion (absorptions- och dotterbolagsfusion)
 • huvudsaklig bransch som anmäls till Skatteförvaltningen
 • uppgifterna i Skatteförvaltningens register över mervärdesskattskyldiga, förskottsuppbördsregister och arbetsgivarregister.

Om du lämnar in ändringsanmälan på pappersblankett, använd antingen blanketten för aktiebolag eller för bostadsaktiebolag beroende på om aktiebolagslagen eller lagen om bostadsaktiebolag tillämpas på bolaget.

Läs ytterligare anvisningar och hämta pappersblanketterna: