Gå direkt till innehållet

Etableringsanmälan för religionssamfund och lokalsamfund

Religionssamfund och deras lokalsamfund lämnar in etableringsanmälan till registret över religionssamfund vid Patent- och registerstyrelsen (PRS).

Lämna in din anmälan genom att fylla i pappersblankett Y1a. Använd också bilageblankett 12b för anmälan till PRS och bilageblankett 6212 för anmälan till Skatteförvaltningen.

Närmare anvisningar om att lämna in etableringsanmälan för religionssamfund och lokalsamfund till PRS samt behandlingsavgiften hittar du på webbplatsen prh.fi.Öppnas i en ny flik

Anmälan till Skatteförvaltningen på pappersblankett 6212

Även om religionssamfundet får ett FO-nummer när dess etableringsanmälan registreras, förmedlas inga uppgifter från registret över religionssamfund till Skatteförvaltningen. Religionssamfundet kan anmäla sig som kund hos Skatteförvaltningen i anslutning till etableringen genom att fylla i både blankett Y1a och Skatteförvaltningens bilageblankett 6212.

Anmälan till Skatteförvaltningen är avgiftsfri. Du kan inte lämna in anmälan på nätet.

Religionssamfundet måste fylla i blankett 6212 till exempel när samfundet anmäler sig till registret över mervärdesskattskyldiga, arbetsgivarregistret eller förskottsuppbördsregistret vid Skatteförvaltningen eller när samfundet anmäler att det har startat näringsverksamhet. Om religionssamfundet anser att det inte är momsskyldigt för sin verksamhet, måste det lämna in en separat redogörelse för förutsättningarna för momsfriheten.

Bifoga följande dokument till blankett 6212:

  • verksamhetsplan och budget
  • förutsättningar för momsfrihet: en motiverad redogörelse för varför samfundet anser att det inte är momsskyldigt för sin verksamhet (läs anvisningarna om momsskyldighet i ifyllningsanvisningarna).

Mer information om uppgifter som ska anmälas till Skatteförvaltningen hittar du i ifyllningsanvisningarna nedan. Bekanta dig också med ifyllningsanvisningarna för etableringsanmälan Y1a.