Ändra uppgifter på nätet

De vanligaste företagsformerna kan anmäla ändringar i sina uppgifter till handelsregistret och Skatteförvaltningen genom att använda e-tjänsten på ytj.fi. De flesta anmälningar till handelsregistret är avgiftsbelagda. Läs mer om att lämna in en ändringsanmälan.

Här nedan kan du se vilka företagsformer som kan anmäla ändringar i e-tjänsten på ytj.fi, enligt typ av anmälan:


Till handelsregistret och Skatteförvaltningen: ändringar i adress- och kontaktuppgifter

Följande företagsformer kan ändra adress- och kontaktuppgifter i e-tjänsten:

 • aktiebolag och publika aktiebolag
 • enskilda näringsidkare (företagare med firma)
 • öppna bolag och kommanditbolag
 • bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag
 • andelslag, andelsbanker och sparbanker
 • försäkringsaktiebolag, publika försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag, publika ömsesidiga försäkringsbolag.

Det är gratis att ändra adress- och kontaktuppgifter. Läs mer om att anmäla adressuppgifter och om uppgifternas offentlighet.

Till handelsregistret: ändringar i ansvarspersoner

Du kan anmäla ändringar i ansvarspersoner och i andra personer som antecknats i handelsregistret.

Följande företagsformer kan anmäla ändringar i ansvarspersoner i e-tjänsten:

 • aktiebolag och publika aktiebolag
 • enskilda näringsidkare (företagare med firma)
 • öppna bolag och kommanditbolag
 • bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag
 • andelslag, andelsbanker och sparbanker
 • försäkringsaktiebolag, publika försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag, publika ömsesidiga försäkringsbolag.

Ansvarspersoner kan också själva anmäla deras avgång eller att deras uppdrag har upphört. Då är anmälan gratis.

Till handelsregistret: ändringar i firma (företagsnamn), parallellfirma eller bifirma


Följande företagsformer kan anmäla ändringar i firma, parallellfirma eller bifirma i e-tjänsten:

 • aktiebolag och publika aktiebolag
 • enskilda näringsidkare (företagare med firma)
 • öppna bolag och kommanditbolag
 • bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag
 • andelslag, andelsbanker och sparbanker
 • försäkringsaktiebolag, publika försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag, publika ömsesidiga försäkringsbolag.

Till handelsregistret: ändring av bolagsordning, bolagsavtal eller stadgar

Du kan i e-tjänsten anmäla ändring av bolagsordning, bolagsavtal eller stadgar samt tillhörande uppgifter som registreras i handelsregistret, till exempel firma (företagsnamn), parallellfirma, verksamhetsområde och hemort.

Följande företagsformer kan lämna in ändringsanmälan i e-tjänsten:

 • aktiebolag, bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag, försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag och publika bolag (ändring av bolagsordning)
 • öppna bolag och kommanditbolag (ändring av bolagsavtal)
 • andelslag, andelsbanker och sparbanker (ändring av stadgar).

Till handelsregistret: ändringar i förmånstagaruppgifter

Du kan anmäla företagets förmånstagaruppgifter och ändringar i dem. Förmånstagaren kan också själv anmäla att förmånstagarrollen har upphört. Anmälan om förmånstagare är gratis.

Följande företagsformer kan lämna in anmälan om förmånstagare i e-tjänsten:

 • aktiebolag, publika aktiebolag
 • öppna bolag, kommanditbolag
 • andelslag, sparbanker, andelsbanker
 • försäkringsaktiebolag, publika försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag, publika ömsesidiga försäkringsbolag.

Till handelsregistret: ändringar i aktiekapitalet

Följande företagsformer kan anmäla ändringar i aktiekapitalet i e-tjänsten:

 • aktiebolag och publika aktiebolag
 • bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag.

Till handelsregistret: fusion och ändringar i bolagsformen

Det är möjligt att lämna in e-anmälan i följande fall:

 • dotterbolagsfusion och absorptionsfusion, när ett aktiebolag är övertagande bolag
 • ombildning av aktiebolag till bostadsaktiebolag
 • ombildning av aktiebolag till ömsesidigt fastighetsaktiebolag
 • ombildning av bostadsaktiebolag till ömsesidigt fastighetsaktiebolag (ändring av bolagsordning till det nya elektroniska formatet på samma gång)
 • ombildning av ömsesidigt fastighetsaktiebolag till bostadsaktiebolag (ändring av bolagsordning till det nya elektroniska formatet på samma gång).

Ändringar som anmäls till Skatteförvaltningen

Du kan i e-tjänsten anmäla ändringar som bara ska anmälas till Skatteförvaltningen:

 • ändringar i registret över mervärdesskattskyldiga, förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret samt strykning ur dessa register
 • huvudsaklig bransch och räkenskapsperiod, vilka ska anmälas till Skatteförvaltningen.

Följande företagsformer kan anmäla uppgifter till Skatteförvaltningen i e-tjänsten:

 • aktiebolag och publika aktiebolag
 • enskilda näringsidkare (företagare med firma)
 • öppna bolag och kommanditbolag
 • bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag
 • andelslag, andelsbanker och sparbanker
 • försäkringsaktiebolag, publika försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag, publika ömsesidiga försäkringsbolag.

De ändringar som du bara anmäler till Skatteförvaltningen är gratis.