Ändra företagets uppgifter på nätet

Företag och samfund måste anmäla om ändringar till Patent- och registerstyrelsens handelsregister eller stiftelseregister och till Skatteförvaltningens register över momsskyldiga, förskottsuppbördsregister och arbetsgivarregister.

Du kan lämna in de vanligaste anmälningarna för de vanligaste företagsformerna i e-tjänsten.

I e-tjänsten kan du anmäla följande:

 • Ändringar i företagets adress och övriga kontaktuppgifter. Läs mer om adressändring.
 • Ändringar i uppgifter om ansvarspersoner och andra i handelsregistret antecknade personer.
 • Egen avgång eller upphörande av uppdrag till handelsregistret om du har varit ansvarsperson i ett företag.
 • Ändring av firma (företagsnamn), parallellfirma och bifirma.
  • Aktiebolag, publikt aktiebolag, bostadsaktiebolag, ömsesidigt fastighetsaktiebolag, försäkringsaktiebolag, publikt försäkringsaktiebolag, ömsesidigt försäkringsbolag, publikt ömsesidigt försäkringsbolag, öppet bolag, kommanditbolag, andelslag, andelsbank, sparbank och enskild näringsidkare.
 • Ändringar i registret över mervärdesskattskyldiga, förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret samt strykning ur dessa register.
 • Huvudsaklig bransch och räkenskapsperiod, vilka ska anmälas till Skatteförvaltningen.
 • Ändring av bolagsordning, stadgar eller bolagsavtal till handelsregistret och alla hithörande uppgifter som antecknas i registret, såsom firma (företagsnamn), parallellfirma, verksamhetsområde och hemort.
  • Aktiebolag, bostadsaktiebolag, ömsesidigt fastighetsaktiebolag, försäkringsaktiebolag, ömsesidigt försäkringsbolag och publika bolag (ändring av bolagsordning)
  • Andelslag, andelsbanker och sparbanker (ändring av stadgar)
  • Öppet bolag och kommanditbolag (ändring av bolagsavtal)
 • Verkliga förmånstagare och egen anmälan om upphörandet av förmånstagarrollen
  • Aktiebolag, publikt aktiebolag, öppet bolag, kommanditbolag, andelslag, ömsesidigt försäkringsbolag, publikt ömsesidigt försäkringsbolag, sparbank, andelsbank, försäkringsaktiebolag, publikt försäkringsaktiebolag.
 • Ändring av kapital av aktiebolag, publika aktiebolag, bostadsaktiebolag och ömsesidigt fastighetsaktiebolag.
 • Dotterbolagsfusion och absorptionsfusion, när ett aktiebolag är övertagande bolag.
 • Ombildning av aktiebolag till bostadsaktiebolag.
 • Ombildning av aktiebolag till ömsesidigt fastighetsaktiebolag.

Läs mer om ändringsanmälan.