Gå direkt till innehållet

Anvisningar för primärproducenter och upphovsmän till ett konstverk

Primärproducentens skatteperiod för skatter på eget initiativ

En fysisk person som bedriver primärproduktion eller ett dödsbo som inte bedriver annan momspliktig verksamhet är i fråga om moms berättigad till en skatteperiod om ett kalenderår, oavsett omsättningens storlek. Primärproduktion omfattar bland annat jordbruk, skogsbruk, trädgårdsodling, pälsdjursuppfödning och renskötsel. Ange i den här punkten, om du när du inleder verksamheten vill ha en kortare skatteperiod.

Om en primärproducent vars omsättning är högst 100 000 euro under ett kalenderår vill ansöka om en förlängd skatteperiod för övriga skatter (förskottsinnehållningar, socialskyddsavgift och källskatter) ska uppgifter om omsättningen tjänsten för MinSkattÖppnas i en ny flik eller fyllas i på Skatteförvaltningens blankett Ansökan om ändring av skatteperioden av skatter på eget initiativ (4071), som du får på adressen skatt.fi/blanketterÖppnas i en ny flik .

Skatteperiod för skatter på eget initiativ för en upphovsman till ett konstverk

En upphovsman till ett konstverk som bedriver primärproduktion och som inte bedriver annan momspliktig verksamhet är i fråga om moms berättigad till en skatteperiod om ett kalenderår, oavsett omsättningens storlek. Ange i den här punkten, om du när du inleder verksamheten vill ha en kortare skatteperiod.

Om en bildkonstnär vars omsättning är högst 100 000 euro under ett kalenderår vill ansöka om en förlängd skatteperiod för övriga skatter (förskottsinnehållningar, arbetsgivares socialskyddsavgift och källskatter) ska uppgifter om omsättningen fyllas i på Skatteförvaltningens blankett Ansökan om ändring av skatteperioden av skatter på eget initiativ (4071), som du får på adressen skatt.fi/blanketter.

Skatteförvaltningen beslutar om längden på skatteperioden för skatter på eget initiativ och sänder en skriftlig anmälan om detta.