Gå direkt till innehållet

Ändringsanmälan för utländska aktörer

Ett utländskt företag omverkar i Finland måste anmäla om betydande förändringar i sin verksamhet till Skatteförvaltningen, eftersom dessa kan inverka på moms-, arbetsgivar- eller inkomstskattskyldigheterna i Finland.

Sådana förändringar är bland annat

 • ett nytt entreprenad avtal
 • en ny typ av affärsverksamhet
 • om verksamheten i Finland pågår längre än väntat
 • om arbetstagarna vistas i Finland längre än väntat.

Ett utländskt företag måste också anmäla till Skatteförvaltningen om ändringar i kontakt- och registeruppgifterna på pappersblankett Y4.

En utländsk näringsidkare ska anmäla ändringar i sin filial på pappersblankett

En utländsk näringsidkares filial måste anmäla till Patent- och registerstyrelsens handelsregister och Skatteförvaltningen på pappersblankett Y4 om det sker ändringar i följande:

 • filialens adress- och kontaktuppgifter (kan anmälas även på nätet, se nedan)
 • filialens firmanamn
 • innehavarna av filialens firmateckningsrätt
 • näringsidkarens firmanamn
 • näringsidkarens juridiska form
 • verksamhetens art för näringsidkaren
 • personerna med rätt att företräda näringsidkaren
 • näringsidkarens representant
 • uppgifterna som anmälts till Skatteförvaltningens register över momsskyldiga, förskottsuppbördsregister eller register över arbetsgivare.

Filialer registrerade i handelsregistret: ändring av adress- och kontaktuppgifter i e-tjänsten

‍Lämna in din adressändringsanmälan i e-tjänsten på ytj.fi.

Du behöver en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat (mobil-ID) eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Adressändringsanmälan är avgiftsfri.

Behandlingen av ändringsanmälan i Patent- och registerstyrelsens handelsregister är avgiftsbelagd. Bekanta dig med priserna på webbplatsen prh.fi.Öppnas i en ny flik

Du hittar blanketterna i slutet av den här sidan. Spara blanketterna först på din egen dator innan du börjar fylla i dem. Fyll i blanketten och bilagan på datorn, skriv ut den i A4-format och posta till den adress som finns på blanketten.

Bekanta dig med ifyllningsanvisningarna: