Anvisningar för arbetsgivare som betalar löner regelbundet

Ett företag är en arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning om det betalar lön regelbundet till två eller fler löntagare. Företaget ska anmäla sig som arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning även när det betalar lön till minst sex löntagare samtidigt, även om deras anställningsförhållanden är tillfälliga och avsedda att vara kortvariga.

Om företaget är en arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning, meddela vilken dag löneutbetalningen inleds. Uppgiften om registreringen i arbetsgivarregistret är en offentlig uppgift enligt företags- och organisationsdatalagen.

Anmäl de utbetalda lönerna, de andra prestationerna och förskottsinnehållningarna till inkomstregistret (inkomstregistret.fi). En arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning måste lämna in en separat anmälan om arbetsgivarprestationer om några löner eller andra prestationer inte utbetalats.

Förskottsinnehållningarna och de andra arbetsgivarprestationerna betalas in med referensen för skatter på eget initiativ.

Ytterligare information om anmälan och betalningarna finns på adressen skatt.fi.

Tillfällig löneutbetalning

Om företaget betalar lön endast tillfälligt, behöver det inte anmäla sig som arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning. Löneutbetalningen är tillfällig om företaget har endast en fast anställd eller 1–5 anställda vars anställning inte varar hela kalenderåret. Företaget är då en så kallad arbetsgivare med tillfällig löneutbetalning och införs inte i arbetsgivarregistret.

Också företag som tillfälligt utbetalar löner måste lämna in uppgifter om arbetsgivarprestationer med anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret och betala arbetsgivarprestationerna till Skatteförvaltningen. Företag med tillfällig löneutbetalning behöver inte anmäla att några löner eller andra prestationer inte har betalats.

Även en tillfällig arbetsgivare kan om denne så önskar registrera sig i arbetsgivarregistret. Kryssa i så fall för den dag då löneutbetalningen inleds i rutan Företaget anmäler sig som arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning på blanketten.