Gå direkt till innehållet

Etableringsanmälan för utländska aktörer

Företag eller företagare - gör anmälan till Skatteförvaltningen

Ett utländskt samfund, enutländsk sammanslutning eller en utländsk näringsidkare måste göra enetableringsanmälan för att kunna inleda verksamhet i Finland. Medetableringsanmälan ansöker företaget om registrering i Skatteförvaltningensregister. Om företaget endast har ett enskilt uppdrag i Finland kan företaget istället för registrering ansöka om källskattekort på skattebyrån . Läs mer på webbplatsen skatt.fi.Öppnas i en ny flik

Det går inte att göraetableringsanmälan för en utländsk aktör på nätet .

Samfundet göretableringsanmälan på blankett Y1 och Skatteförvaltningens bilageblankett 6204. Sammanslutningengör etableringsanmälan på blankett Y2 och Skatteförvaltningens bilageblankett6204. En näringsidkare gör å sin sida anmälan på blankett Y3 ochSkatteförvaltningens bilageblankett 6206 .

Du hittar blanketterna islutet av sidan.

Spara blanketten först på din dator för att kunna fylla i den. Fyll i blanketten på datorn, skriv ut den i A4-format och posta till denadress som finns på blanketten .

Näringsidkarens filial - gör anmälan också till handelsregistret och betala behandlingsavgiften

Med en filial till en utländsk näringsidkare avses en sådan del av en utländsk sammanslutning eller stiftelse som i Finland från det här landet yrkesmässigt bedriver näringsverksamhet i den utländska sammanslutningens eller stiftelsens namn och för dess räkning.

Före filialen grundas måsteman göra en etableringsanmälan till Patent- och registerstyrelsenshandelsregister och Skatteförvaltningen med blankett Y1 och bilageblanketterna3 och 6204. Om den utländska aktören redan har FO-nummer ska uppgiften om etableringen av filial lämnas med blankett Y4 samt med bilageblanketterna 3 och 6204.

Anmälankan inte göras på nätet .

Du hittar blanketterna islutet av sidan.

Spara blanketten först på din dator för att kunna fylla i den. Fyll i blanketten på datorn, skriv ut den i A4-format och posta till denadress som finns på blanketten .

Behandlingsavgiften föranmälan i Patent- och registerstyrelsens handelsregister är 380 € . Bekanta dig med betalningsanvisningarna på webbplatsen prh.fiÖppnas i en ny flik .