Etableringsanmälan för utländska aktörer

Företag eller företagare - gör anmälan till Skatteförvaltningen

Ett utländskt samfund, en utländsk sammanslutning eller en utländsk näringsidkare måste göra en etableringsanmälan för att kunna inleda verksamhet i Finland. Med etableringsanmälan ansöker företaget om registrering i Skatteförvaltningens register. Om företaget endast har ett enskilt uppdrag i Finland kan företaget i stället för registrering ansöka om källskattekort på skattebyrån. Läs mer på webbplatsen skatt.fi.

Det går inte att göra etableringsanmälan för en utländsk aktör på nätet.

Samfundet gör etableringsanmälan på blankett Y1 och Skatteförvaltningens bilageblankett 6204. Sammanslutningen gör etableringsanmälan på blankett Y2 och Skatteförvaltningens bilageblankett 6204. En näringsidkare gör å sin sida anmälan på blankett Y3 och Skatteförvaltningens bilageblankett 6206.

Du hittar blanketterna i slutet av sidan.

Spara blanketten först på din dator för att kunna fylla i den. Fyll i blanketten på datorn, skriv ut den i A4-format och posta till den adress som finns på blanketten.

Näringsidkarens filial - gör anmälan också till handelsregistret och betala behandlingsavgiften

Med en utländsk näringsidkares filial avses en del av ett utländskt samfund eller en utländsk stiftelse som bedriver fortlöpande affärs- eller yrkesverksamhet i det utländska samfundets eller den utländska stiftelsens namn och för dess räkning från ett fast driftställe i Finland.

Före filialen grundas måste man göra en etableringsanmälan till Patent- och registerstyrelsens handelsregister och Skatteförvaltningen med blankett Y1 och bilageblanketterna 3 och 6204. Om den utländska aktören redan har FO-nummer ska uppgiften om etableringen av filial lämnas med blankett Y4 samt med bilageblanketterna 3 och 6204.

Anmälan kan inte göras på nätet.

Du hittar blanketterna i slutet av sidan.

Spara blanketten först på din dator för att kunna fylla i den. Fyll i blanketten på datorn, skriv ut den i A4-format och posta till den adress som finns på blanketten.

Behandlingsavgiften för anmälan i Patent- och registerstyrelsens handelsregister är 380 €. Bekanta dig med betalningsanvisningarna på webbplatsen prh.fi.

Ladda ned pappersblanketter