Gå direkt till innehållet

Etableringsanmälan för enskilda näringsidkare

I allmänspråket kallas enskild näringsidkare också "företagare med firma", "firma", "fma" eller "privatföretag". På Skatteförvaltningen kallas en enskild näringsidkare också för rörelseidkare eller yrkesutövare

Hur lämnar du in etableringsanmälan till handelsregistret och Skatteförvaltningen på nätet?

  1. Först lämna in en etableringsanmälan till handelsregistret i e-tjänsten på ytj.fi. Du får ditt FO-nummer.
  2. Efter det lämna in en ändringsanmälan till Skatteförvaltningens förskottsuppbördsregister, arbetsgivarregister och register över momskyldiga i e-tjänsten på ytj.fi.

Du kan lämna in en anmälan i e-tjänsten på ytj.fi om

  • du är myndig, dvs. du har fyllt 18 år
  • du har en finländsk personbeteckning
  • du har personliga nätbankskoder eller ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Läs närmare anvisningar om etableringsanmälan till handelsregistret på prh.fi.Öppnas i en ny flik

Ändringsanmälan till Skatteförvaltningen

Efter att du lämnat in din anmälan till handelsregistret och fått ett FO-nummer i e-tjänsten på ytj.fi, kan du använda ändringsanmälan för att anmäla ditt företag till Skatteförvaltningens förskottsuppbördsregister, arbetsgivarregister och register över momskyldiga och för att ange andra nödvändiga uppgifter. Dessutom betalar företagare förskottsskatt på sina inkomster. Du kan ansöka om förskottsskatt.

Gå till Skatteförvaltningens anvisningar på webbplatsen vero.fi.Öppnas i en ny flik

Etableringsanmälan på pappersblankett

Om du lämnar in din etableringsanmälan på pappersblankett, fyll i blankett Y3 och personuppgiftsblanketten. Bekanta dig också med ifyllningsanvisningarna för etableringsanmälan Y3.

Du hittar blanketterna i slutet av sidan.

Spara blanketten först på din dator för att kunna fylla i den. Fyll i blanketten på datorn, skriv ut den i A4-format och posta till den adress som finns på blanketten .

Om du lämnar in din anmälan till Patent- och registerstyrelsens handelsregister på pappersblankett, betala behandlingsavgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan . Läs betalningsanvisningarna på webbplatsen prh.fi.Öppnas i en ny flik

Om du redan har ett FO-nummer och vill anmäla ditt företag till handelsregistret, ska du i stället för etableringsanmälan lämna in en ändringsanmälan genom att fylla i blankett Y6 och personuppgiftsblanketten. Använd samma FO-nummer som tidigare. I fälten på blankett Y6 ska du skriva både grunduppgifter och de uppgifter som anmäls till handelsregistret: företagets namn, hemort, adress och verksamhetsområde. Läs våra anvisningar för ändringsanmälan.