Etableringsanmälan för enskilda näringsidkare

I allmänspråket kallas enskild näringsidkare också "företagare med firma", "firma", "fma" eller "privatföretag". På Skatteförvaltningen kallas en enskild näringsidkare också för rörelseidkare eller yrkesutövare

Hur lämnar du in en e-anmälan till handelsregistret och Skatteförvaltningen?

Du måste först lämna in en etableringsanmälan till handelsregistret och efter det kan du lämna in en ändringsanmälan till Skatteförvaltningen i e-tjänsten på ytj.fi.

Du kan lämna in en e-anmälan om

  • du är myndig, dvs. du har fyllt 18 år
  • du har en finländsk personbeteckning
  • du har personliga nätbankskoder eller ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Läs närmare anvisningar om etableringsanmälan till handelsregistret på prh.fi.

Efter att du lämnat in din anmälan till handelsregistret och fått ett FO-nummer, kan du använda ändringsanmälan på nätet för att anmäla ditt företag till Skatteförvaltningens förskottsuppbördsregister, arbetsgivarregister och register över momskyldiga och för att ange andra nödvändiga uppgifter. Dessutom betalar företagare förskottsskatt på sina inkomster. Du kan ansöka om förskottsskatt. Gå till Skatteförvaltningens anvisningar på webbplats vero.fi.

Etableringsanmälan på pappersblankett

Om du lämnar in din etableringsanmälan på pappersblankett, fyll i blankett Y3 och personuppgiftsblanketten. Läs ifyllningsanvisningarna nedan.

Du hittar blanketterna i slutet av sidan.

Spara blanketten först på din dator för att kunna fylla i den. Fyll i blanketten på datorn, skriv ut den i A4-format och posta till den adress som finns på blanketten.

Om du lämnar in din anmälan till Patent- och registerstyrelsens handelsregister på pappersblankett, betala behandlingsavgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Läs betalningsanvisningarna på webbplatsen prh.fi.

Om du redan har ett FO-nummer och vill anmäla ditt företag till handelsregistret, ska du i stället för etableringsanmälan lämna in en ändringsanmälan genom att fylla i blankett Y6 och personuppgiftsblanketten. Använd samma FO-nummer som tidigare. I fälten på blankett Y6 ska du skriva både grunduppgifter och de uppgifter som anmäls till handelsregistret: företagets namn, hemort, adress och verksamhetsområde. Läs våra anvisningar för ändringsanmälan.

Ladda ned pappersblanketter och anvisningar