Gå direkt till innehållet

Etableringsanmälan för enskilda näringsidkareI allmänspråket kallas enskild näringsidkare också "företagare med firma", "firma", "fma" eller "privatföretag". På Skatteförvaltningen
kallas en enskild näringsidkare också för rörelseidkare eller yrkesutövare

Hur lämnar du in etableringsanmälan till handelsregistret och Skatteförvaltningen på nätet?

  1. Först lämna in en etableringsanmälan till handelsregistret i e-tjänsten på ytj.fi. Du får ditt FO-nummer.
  2. Efter det lämna in en ändringsanmälan till Skatteförvaltningens förskottsuppbördsregister,
    arbetsgivarregister och register över momskyldiga i e-tjänsten på ytj.fi.

Du kan lämna in en anmälan i e-tjänsten på ytj.fi om

  • du är myndig, dvs. du har fyllt 18 år
  • du har en finländsk personbeteckning
  • du har personliga nätbankskoder eller ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).


Ändringsanmälan till Skatteförvaltningen

Efter att du lämnat in din anmälan till handelsregistret och fått ett
FO-nummer i e-tjänsten på ytj.fi, kan du använda ändringsanmälan för att anmäla ditt
företag till Skatteförvaltningens förskottsuppbördsregister,
arbetsgivarregister och register över momskyldiga och för att ange andra
nödvändiga uppgifter. Dessutom betalar företagare förskottsskatt på
sina inkomster. Du kan ansöka om förskottsskatt.


Etableringsanmälan på pappersblankett

Om du lämnar in din etableringsanmälan på pappersblankett, fyll i
blankett Y3 och personuppgiftsblanketten.

Bekanta dig också med ifyllningsanvisningarna för etableringsanmälan Y3.

Du hittar blanketterna
i slutet av sidan.

Spara blanketten först på din dator för att kunna fylla i den. Fyll i blanketten på datorn, skriv ut den i
A4-format och posta till den adress som finns på blanketten
.


Om du lämnar in din anmälan till Patent- och registerstyrelsens handelsregister på pappersblankett, betala behandlingsavgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan .

Om du redan har ett FO-nummer och vill anmäla ditt företag till handelsregistret, ska du i stället för etableringsanmälan lämna in en ändringsanmälan genom att fylla i blankett Y6 och personuppgiftsblanketten. Använd samma FO-nummer som tidigare. I fälten på blankett Y6 ska du skriva både grunduppgifter och de uppgifter som anmäls till handelsregistret: företagets namn, hemort, adress och verksamhetsområde.