Gå direkt till innehållet

Ändringsanmälan för andra företags- och samfundsformer

Andra företags- och samfundsformer är:

 • stiftelse
 • annan stiftelse
 • europeisk ekonomisk intressegruppering eller en utomlands registrerad intressegruppering som grundat ett driftställe i Finland
 • europabolag
 • ömsesidigt försäkringsbolag (läs anvisningarna längre ner på sidan)
 • sparbank (läs anvisningarna längre ner på sidan)
 • hypoteksförening
 • försäkringsförening
 • statens affärsverk
 • kommun
 • samkommun
 • staten och dess inrättningar
 • bostadsrättsförening
 • beskattningssammanslutning (läs anvisningarna längre ner på sidan)
 • jordbruksföretagare och skogsägare (läs anvisningarna längre ner på sidan)

Anmäl ändringar på pappersblankett

Lämna in din anmälan på pappersblankett. Du hittar blanketten och anvisningarna om hur du fyller i blanketten längst ner på sidan.

Spara blanketten först på din dator för att sedan kunna fylla i den. Fyll i blanketten på din dator, skriv ut den i A4-format och skicka den till den adress som anges på blanketten.

Anmälningarna till handelsregistret är normalt avgiftsbelagda. Du kan emellertid avgiftsfritt anmäla ändringar i adress- och kontaktuppgifter. Gå till PRS prislista.Öppnas i en ny flik

Sparbanker och ömsesidiga försäkringsbolag kan göra ändringsanmälningar på nätet

Anmälningarna till handelsregistret är normalt avgiftsbelagda. Du kan emellertid avgiftsfritt anmäla ändringar i adress- och kontaktuppgifter. Gå till PRS prislista.Öppnas i en ny flik

Ömsesidiga försäkringsbolag kan anmäla om ändringar i följande uppgifter antingen i e-tjänsten eller på papper

 • Adress- och kontaktuppgifter
 • Firma (företagsnamn), parallellfirmor
 • Bifirmor och deras verksamhetsområden (branscher)
 • Räkenskapsperiod
 • Hemort
 • Ansvarspersoner: styrelse, revisorer, disponent, prokurister och personer med rätt att företräda bolaget
 • Egen avgång eller upphörande av uppdrag om du har varit ansvarsperson i bolaget
 • Verksamhetsområde som anmäls till handelsregistret
 • Uppgifter om kapital
 • Bolagsordning
 • Fusion (absorptions- och dotterbolagsfusion)

Logga in i e-tjänsten.Öppnas i en ny flik

Sparbanker kan anmäla om ändringar i följande uppgifter antingen i e-tjänsten eller på papper

 • Adress- och kontaktuppgifter
 • Firma (företagsnamn), parallellfirmor
 • Bifirmor och deras verksamhetsområden (branscher)
 • Räkenskapsperiod
 • Hemort
 • Styrelse
 • Revisorer
 • Verkställande direktör
 • Prokurister
 • Personer med rätt att företräda banken
 • Verksamhetsområde som anmäls till handelsregistret
 • Stadgar
 • Huvudsaklig bransch som anmäls till Skatteförvaltningen
 • Uppgifterna i Skatteförvaltningens register över mervärdesskattskyldiga, förskottsuppbördsregister och arbetsgivarregister

Logga in i e-tjänsten.Öppnas i en ny flik

Beskattningssammanslutning – gör anmälan på pappersblankett till Skatteförvaltningen

En beskattningssammanslutning måste göra en anmälan påblankett Y5 när uppgifterna i Skatteförvaltningens arbetsgivarregister, förskottsuppbördsregister och register över momsskyldiga ändras.

Med beskattningssammanslutning avses en sammanslutning som två eller flera personer bildat för att använda eller hyra ut en fastighet eller odla dess mark. Beroende på verksamheten kallar man beskattningssammanslutningarna antingen jordbruks-, fastighets- eller skogssammanslutningar.

Som jordbruksidkare räknas självständiga yrkesutövare och dödsbon som idkar jordbruk eller jord- och skogsbruk samt makar som bedriver verksamheten tillsammans.

Som skogsbruksidkare räknas privatpersoner, makar tillsammans eller dödsbon som äger skog.

Nedan hittar du blanketterna.

Bekanta dig med ifyllningsanvisningarna för etableringsanmälan Y4.

Bekanta dig med ifyllningsanvisningarna för etableringsanmälan Y5.

Bekanta dig med ifyllningsanvisningarna för etableringsanmälan Y6.