Gå direkt till innehållet

Etableringsanmälan för öppna bolag och kommanditbolag

Öppna bolag och kommanditbolag ska lämna en etableringsanmälan innan verksamheten inleds . Från början av 2016 bildas öppna bolag och kommanditbolag genom registrering. Om parterna tidigare har kommit överens om bildande, men bolaget har ännu inte registrerats, är en övergångsbestämmelse förknippad med ärendet.

Etableringsanmälan görs alltid till Patent- och registerstyrelsenshandelsregister. Med samma anmälan kan du också anmäla dig till Skatteförvaltningensregister över momspliktiga, arbetsgivarregister och förskottsuppbördsregister .

Y-blanketten undertecknasför ett öppet bolags del av någon av bolagsmännen och för ett kommanditbolagsdel av någon av de ansvariga bolagsmännen eller av en person som bemyndigats avdessa .

Utnyttja etableringspaketet

Tills vidare kan anmälaninte göras på nätet .

Du kan bilda ett öppetbolag eller ett kommanditbolag med hjälp av etableringspaketet. Etableringspaketetinnehåller alla de dokumentmallar, anmälningsblanketter och anvisningar sombehövs för bildandet. Bekanta dig också med ifyllningsanvisningarna för etableringsanmälan Y2.

Du hittar blanketterna islutet av sidan.

Spara blanketten först på din dator för att kunna fylla i den. Fyll i blanketten på datorn, skriv ut den i A4-format och posta till denadress som finns på blanketten .

Om avtalet ombolagsbildning och övriga dokument redan är klara eller om etableringspaketetav någon annan anledning inte lämpar sig ska anmälan göras enligt anvisningarnapå webbplatsen prh.fi . Gå till anvisningarna på webbplatsen prh.fi.Öppnas i en ny flik

Betala behandlingsavgiften

Om du lämnar in din anmälan till Patent- och registerstyrelsens handelsregister på pappersblankett, betala behandlingsavgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Bekanta dig med betalningsanvisningarna på webbplatsen prh.fiÖppnas i en ny flik .