Etableringsanmälan för öppna bolag och kommanditbolag

Öppna bolag och kommanditbolag ska lämna en etableringsanmälan innan verksamheten inleds. Från början av 2016 bildas öppna bolag och kommanditbolag genom registrering. Om parterna tidigare har kommit överens om bildande, men bolaget har ännu inte registrerats, är en övergångsbestämmelse förknippad med ärendet.

Etableringsanmälan görs alltid till Patent- och registerstyrelsens handelsregister. Med samma anmälan kan du också anmäla dig till Skatteförvaltningens register över momspliktiga, arbetsgivarregister och förskottsuppbördsregister.

Y-blanketten undertecknas för ett öppet bolags del av någon av bolagsmännen och för ett kommanditbolags del av någon av de ansvariga bolagsmännen eller av en person som bemyndigats av dessa.

Utnyttja etableringspaketet

Tills vidare kan anmälan inte göras på nätet.

Du kan bilda ett öppet bolag eller ett kommanditbolag med hjälp av etableringspaketet. Etableringspaketet innehåller alla de dokumentmallar, anmälningsblanketter och anvisningar som behövs för bildandet. Bekanta dig också med ifyllningsanvisningarna för etableringsanmälan Y2.

Du hittar blanketterna i slutet av sidan.

Spara blanketten först på din dator för att kunna fylla i den. Fyll i blanketten på datorn, skriv ut den i A4-format och posta till den adress som finns på blanketten.

Om avtalet om bolagsbildning och övriga dokument redan är klara eller om etableringspaketet av någon annan anledning inte lämpar sig ska anmälan göras enligt anvisningarna på webbplatsen prh.fi. Gå till anvisningarna på webbplatsen prh.fi.

Betala behandlingsavgiften

Behandlingsavgiften för etableringsanmälan i Patent- och registerstyrelsens handelsregister är 240 euro. Bekanta dig med betalningsanvisningarna på webbplatsen prh.fi.

Ladda ned pappersblanketter