Etableringsanmälan för jordbruksföretagare och skogsägare

Jordbruksföretagare kallas för jordbruksidkare. Med jordbruksidkare avses självständiga företagare och dödsbon som idkar jordbruk eller jord- och skogsbruk samt makar som bedriver sådan verksamhet tillsammans.

Skogsägare kallas för skogsbruksidkare när man avser privatpersoner och dödsbon som äger skog eller makar som äger skog tillsammans.

Gör etableringsanmälan på pappersblankett

Om du endast anmäler dig till Skatteförvaltningens register ska du göra etableringsanmälan på pappersblankett Y3. Fyll också i personuppgiftsblanketten. Det är avgiftsfritt att anmäla sig till Skatteförvaltningens register. Bekanta dig också med ifyllningsanvisningarna för etableringsanmälan Y3.

Du hittar blanketterna i slutet av sidan.

Spara blanketten först på din dator för att kunna fylla i den. Fyll i blanketten, skriv ut den i A4-format, underteckna den och posta den till adressen på blanketten.

Du kan göra en etableringsanmälan elektroniskt om du även anmäler dig till handelsregistret förutom till Skatteförvaltningens register. Det är avgiftsbelagt att anmäla en firma till handelsregistret.

Du får ett FO-nummer

Om du gör etableringsanmälan på en pappersblankett får du FO-numret inom ett par dagar efter att du lämnat in anmälan. Du kan se ditt FO-nummer i Företags- och organisationsdatasystemets (YTJ:s) webbtjänst cirka två arbetsdagar efter att du lämnat in eller postat din anmälan. Kontrollera FO-numret på företagssökning

Det tar däremot i regel tre veckor att föra in ett företag i Skatteförvaltningens register över momsskyldiga, förskottsuppbördsregister och arbetsgivarregister.

Har du redan ett FO-nummer?

Om du redan har ett FO-nummer, dvs. om du även tidigare idkat jord- och skogsbruk eller näringsverksamhet, ska du i stället för en etableringsanmälan göra en ändringsanmälan på elektronisk väg eller med en Y6-blankett och en personuppgiftsblankett. Använd samma FO-nummer som tidigare.

Ladda ned pappersblanketter