Gå direkt till innehållet

Etableringsanmälan för jordbruksföretagare och skogsägare

Jordbruksföretagare kallas för jordbruksidkare. Sådana är
  • självständiga företagare som idkar jordbruk eller jord- och skogsbruk
  • makar som tillsammans bedriver verksamhet
  • dödsbon som bedriver verksamhet.

Skogsägare kallas för skogsbruksidkare när de avses vara privatpersoner och dödsbon som äger skog eller makar som äger skog tillsammans.

Det tar i regel tre veckor att föra in ett företag i Skatteförvaltningens register över momsskyldiga, förskottsuppbördsregister och arbetsgivarregister.

Ändringsanmälan om du redan har ett FO-nummer

Om du redan har ett FO-nummer, det vill säga du har tidigare bedrivit jord- eller skogsbruk eller näringsverksamhet, ska du istället för en etableringsanmälan lämna in en ändringsanmälan i e-tjänsten på ytj.fi (länk till e-tjänsten nedtill på sidan) eller på blankett Y6 och personuppgiftsblanketten.

Använd samma FO-nummer som tidigare.

Du hittar blankett Y6 nedtill på sidan. Spara blanketten först på din dator för att sedan kunna fylla i den. Fyll i blanketten, skriv ut den i A4-format, underteckna och skicka den till adressen som anges på blanketten.

Läs anvisningarna om hur du fyller i blankett Y6 innan du fyller i den.

Etableringsanmälan på pappersblankett när du lämnar in anmälan enbart till Skatteförvaltningen

Om du endast anmäler dig till Skatteförvaltningens register, ska du lämna in en etableringsanmälan på pappersblankett Y3. Fyll också i personuppgiftsblanketten. Du hittar blanketterna nedtill på sidan.

Spara blanketten först på din dator för att sedan kunna fylla i den. Fyll i blanketten, skriv ut den i A4-format, underteckna och skicka den till adressen som anges på blanketten.

Läs anvisningarna om hur du fyller i blankett Y3 innan du fyller i den.

När behövs FO-nummer?

När du lämnar in etableringsanmälan på pappersblankett, får du FO-numret inom ett par dagar efter att du lämnat in anmälan.

Du ser FO-numret i e-tjänsten på ytj.fi ungefär två arbetsdagar efter att du har lämnat in eller postat anmälan. Kontrollera FO-numret i företags- och organisationssökningen på ytj.fiÖppnas i en ny flik . Öppnas i ny flik.

Etableringsanmälan via e-tjänsten på ytj.fi när du anmäler dig också till handelsregistret

Du kan lämna in etableringsanmälan via e-tjänsten på ytj.fi om du utöver Skatteförvaltningens register anmäler dig till handelsregistret vid PRS.

Anmälan till handelsregistret är avgiftsbelagd. Läs mer om handelsregistrets behandlingsavgifter på prh.fiÖppnas i en ny flik . Öppnas i ny flik.

När behövs FO-nummer?

När du lämnar in etableringsanmälan i e-tjänsten på ytj.fi, får du FO-numret efter att du undertecknat anmälan och betalat handelsregistrets behandlingsavgift. Kontrollera FO-numret i företags- och organisationssökningen på ytj.fi.Öppnas i en ny flik Öppnas i ny flik.