Gå direkt till innehållet

Etableringsanmälan för andra företags- och samfundsformer

Vilka företags- och sammanslutningsformer ska anmälas till handelsregistret?

Företags- och sammanslutnings(samfunds)former som du ska anmäla till handelsregistret är

  • bostadsrättsförening
  • hypoteksförening
  • ömsesidigt försäkringsbolag
  • sparbank
  • försäkringsförening
  • statens affärsverk
  • europabolag
  • europeisk ekonomisk intressegruppering eller en utomlands registrerad intressegruppering som grundar ett driftställe i Finland

Stiftelser ska anmälas till stiftelseregistret. Gå till våra anvisningar om anmälan till stiftelseregistret på prh.fiÖppnas i en ny flik .

Vilka företags- och sammanslutningsformer ska anmälas enbart till Skatteförvaltningen?

De här företags- och sammanslutnings(samfunds)former ska du anmäla enbart till Skatteförvaltningens register:

Obs! Väglag är i regel inte skattskyldiga och antecknas inte i företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi, men det kan i vissa fall skapas ett beskattningsmässigt behov för dem. Gå till anvisningarna om anmälan för företag och sammanslutningar (samfund) på webbplatsen vero.fi.Öppnas i en ny flik

Lämna in etableringsanmälan på pappersblankett

Du kan inte lämna in en etableringsanmälan på nätet.

Anmäl om påbörjande av verksamhet på blankett Y1, Y2 eller Y3, beroende på vilken företags- eller sammanslutningsform anmälan gäller. Du hittar blanketterna nedtill på sidan.

Spara blanketten först på din dator för att kunna fylla i den. Fyll i blanketten på din dator, skriv ut den i A4-format och skicka den till adressen som anges på blanketten.

Läs ifyllningsanvisningarna innan du fyller i blanketten.

Läs anvisningarna om hur du fyller i blankett Y1.

Läs anvisningarna om hur du fyller i blankett Y2.

Läs anvisningarna om hur du fyller i blankett Y3.

Betala behandlingsavgiften till handelsregistret och stiftelseregistret

Läs mer om avgifterna och betalningsanvisningarna på prh.fi.